شفقنا نطرسنجی- اگر لبنان تبدیل به خط مقدم جدیدی در جنگ های نیابتی ریاض و تهران شود، این غوغا چنان خاورمیانه را بی ثبات می کند که به نظر نمی رسد کسی بتواند آن را کنترل نماید.